Hur vanligt är vitamin B12 brist hos vegetarianer?

En ny studie publicerad i Nutrition Reviews (Feb 2013) har gått genom medicinska litteraturen över studier där man mätt upp Vitamin B12 i blodet (methylmalonic acid, holo-transcobalamin II) hos vegetarianer och veganer. Incidensen av vitamin B12 brist hos gravida kvinnor var 62%, 25-86% hos barn, 21-41% hos vuxna och 11-90% hos äldre i de olika studierna. Studien visar också att det spelade ingen roll var man bodde, ålder, kön , vilken typ av vegetarisk kost man åt (dock incidens av B12 brist var högre hos veganer, men brist fanns även hos de som åt vegetarisk kost). Studien pekar på att  det lägre intaget av vitamin B12 är avgörande för utvecklandet av vitamin B12 brist sikt. Vitamin B12 brist kan ta lång tid att utveckla, pga leverns förmåga att lagra vitaminet och kroppens förmåga att återanvända vitaminet. Regelbundna mätningar av sitt eget vitamin B12 i blod och/eller homocystine kan begäras av sin läkare om man som vegetarian/vegan inte tar tillskott av vitamin B12.

Symptom på vitamin B12 brist: Vitamin B12 deficiency

För mer information om studien: Pawlak et al

Sammanfattad och tolkat av Björn Glinghammar, M.Sc, Ph.D