Intag av processat rött kött (tex bacon, korv) ökar risk för tidigare död

En ny prospektiv epidemiologisk studie har precis publicerats i tidninen BMC Medicine (Mars 2013). Studien som benämns European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) följde nästan 500 000 människor från 10 olika Europeiska länder från år 1992 tills år 2009, där bland annat deras matvanor noga dokumenterades och antalet dödsfall orsakad av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller andra orsaker registerades. All annan information från personerna t.ex. rökvanor, fysisk träning, BMI (body mass index) kartlades också. Forskarna ville testa om det fanns en association mellan intag av kött och ökad risk för ökad dödlighet oavsett orsak. Den association har nämligen tidigare setts i studier från England, Tyskland och USA. Vad som gör denna studie unik är det stora antal människor som ingick i studien och att 10 olika länder med helt skilda kosthållningar följdes.

Vad studien fann, var att rött kött ökade total dödlighet oavsett orsak med 14%. Associationen var starkare för rött kött i form av processat kött (tex bacon och korvprodukter) som ökade dödligheten med 44%. Men, då man tog hänsyn till en felfaktor i mätningar av matintag försvann associationen för rött kött, men kvarstod som signifikant för processat rött kött (18% ökad dödlighet). Intag av kyckling och annan fågel hade ingen association till total dödlighet i denna studie.

Denna studie är en i raden av liknande studier som publicerats senare år som visar på statistisk signifikant ökad risk för dödlighet främst i form av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar med högt intag av rött kött och framför allt rött kött i processad form. Den verkliga orsaken bakom ökad dödlighet i dessa sjukdomar vid högt intag av rött kött och inte vitt kött är ännu inte klarlagd. Mängden nitrat, hemoglobulin eller natriumklorid (salt) i rött kött har föreslagits vara orsaken, men ingen komponent har ännu slutligen bevisats orsaka sambandet.

För mera information om studien: Rohrmann S et al

Sammanfattad och tolkat av Björn Glinghammar, M.Sc, Ph.D