Risk att dö i hjärt och kärlsjukdom är lägre hos vegetarianer

En nyligen publicerad epidemiologisk studie (30 Jan 2013) i American Journal of Clinical Nutrition studerade skillnader i sjukhusvistelse eller död från hjärt- och kärlsjukdomar i Storbritanien. Man jämförde 15000 vegetarianer mot 30 000 allätare (omnivorer, icke vegatarianer) prospektivt, dvs följde…